Quản lý hợp đồng - eContract

Công cụ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ và quản lý được hợp đồng đặc biệt là các doanh nghiệp tư vấn với các hợp đồng kéo dài. Doanh nghiệp sẽ dễ dàng tra cứu được các thông tin về lịch sử thanh toán, lịch sử xuất hóa đơn, các ghi chú liên quan đến hợp đồng ...

Quản lý khách hàng / hợp đồng - Theo dõi dòng tiền / công nợ

2 phiên bản Web và Desktop sử dụng đồng thời